۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل

در حادثه خروج قطار مسافری از ریل در تایوان، دست کم ۲۲ نفر کشته و ۱۷۱ تن دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری مهر: در حادثه خروج قطار مسافری از ریل در تایوان، دست کم ۲۲ نفر کشته و ۱۷۱ تن دیگر زخمی شدند.

۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل۲۲ کشته و ۱۷۱ زخمی در خروج قطار از ریل