بازیگوشی کودک بجنوردی دردسرساز شد

فرمانده عملیات آتش‌نشانی بجنورد در این‌باره گفت: با دریافت خبر گیر کردن انگشتان کودک در صندلی پارک، اکیپی از آتش‌نشانان به محل حادثه در پارک بش قارداش اعزام شد.

کودک بازیگوش که یکی از انگشتان دست را در سوراخ‌های صندلی پارک فرو برده بود پای آتش‌نشانان را به محل حادثه کشاند.

به گزارش ایسنا، فرمانده عملیات آتش‌نشانی بجنورد در این‌باره گفت: با دریافت خبر گیر کردن انگشتان کودک در صندلی پارک، اکیپی از آتش‌نشانان به محل حادثه در پارک بش قارداش اعزام شد.

«مجید خوشرفتار» ادامه داد: امدادگران ۱۲۵ با بریدن قسمتی کوچک از صندلی، کودک را به ایستگاه آتش‌نشانی برده و با استفاده از دستگاه مخصوص، انگشت کودک رهاسازی شد.

در این حادثه با دقت عمل آتش‌نشانان هیچ گونه آسیبی به انگشت کودک وارد نشده و به نگرانی والدین پایان داده شد.