برخورد قطار با انبوه جمعیت در هند

صدها نفر در هند که در حال تماشای یک جشن روی ریل بودند توسط قطار زیر گرفته شدند.

پایگاه خبری انتخاب: برخورد قطار با انبوه جمعیت در نزدیکی شهر امریتسار در شمال غرب هند بیش از ۵۰ کشته و ۲۰۰ زخمی برجای گذاشت.

قربانیان روی ریل و در مسیر قطار ایستاده و در حال تماشای جشن هندوی دوشرا (Dusshera) بودند و به دلیل جشن و آتش بازی صدای نزدیک شدن قطار را نشنیدند.

آماریندر سینگ وزیر اول ایالت پنجاب این حادثه را یک تراژدی واقعی توصیف کرده است.

او اعلام کرد که گروه مدیریت بحران تشکیل شده و نیروهای امداد در منطقه حاضر شده‌اند و اولویت کار آنها انتقال زخمی‌ها به بیمارستان‌ها است.

آماریندر سینگ تاکید کرد که به مقامات محلی گفته تا تمام زخمی‌ها باید از بهترین درمان برخوردار شوند. احتمال داده می شود که شمار کشته شدگان این حادثه افزایش یابد.

نارندرا مودی نخست‌ وزیر هند نیز این حادثه را دلهره‌آور توصیف کرده است.

برخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هندبرخورد قطار با انبوه جمعیت در هند