اینم بیماری جدید دختران مجرد ایرانی!

یک جامعه شناس: دخترانی که سندرم سیندرلایی دارند، وسواس دارند و در اصل به دنبال یک شاهزاده هستند تا آنها را به برج عاج ببرد؛ این پدیده در تأخیر ازدواج اثر دارد نه در تجرد قطعی!

بیماری سیندرلا سوژه کارتون امروز فیروزه مظفری در خبرآنلاین شده است.

اینم بیماری جدید دختران مجرد ایرانی!