خالکوبی جنجالی پشت گردن ژوله!+ عکس

امیرمهدی ژوله عکسی از گریم جدید خود با خالکوبی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

ساعت۲۴ :امیرمهدی ژوله عکسی از گریم جدید خود با خالکوبی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد.

امیرمهدی ژوله با انتشار عکس زیر در صفحه اش نوشت:

به بسیجی‌های بومی و سربازان هنگ مرزی فکر میکنم که دزدیدنشون. به حال دلشون. حال دل مادرا، همسراشون.

به روزنامه نگار منتقد سعودی فکر میکنم؛ که ریزریزش کردن، ریختن تو گونی بردنش. به دولت‌هایی که ماله میکشن این کثافت رو. بعد دایه مهربون‌تر از مادر قراره بشن واسه ما.