مهرداد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون گلف شد

با حکم رئیس فدراسیون گلف، سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد.

خبرگزاری فارس: مهرداد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون گلف شد

با حکم رئیس فدراسیون گلف، سرپرست دبیری فدراسیون منصوب شد.

به گزارش خبرزگاری فارس و به نقل از روابط عمومی فدراسیون گلف، با حکم حمید عزیزی رئیس فدراسیون گلف، مهرداد جمشیدی سرپرست دبیری فدراسیون شد.

متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای مهرداد جمشیدی

نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون گلف منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با استفاده از ظرفیتها و امکانات موجود در راه پیشبرد وظایف محوله موفق باشید.