ربودن دختر جوان به‌خاطر اختلاف مالی با نامزدش

من با فردی به نام کامبیز که نامزد این دختر بود اختلاف داشتم. ما معامله مواد کرده بودیم و او باید یک میلیون تومان به من می‌داد، اما سر باز می‌زد. من هم برای اینکه بتوانم پول را بگیرم تصمیم گرفتم نامزد او را بدزدم

تسویه‌حساب مالی میان دو مرد، نامزد یکی از آن‌ها را درگیر ماجرا کرد و این دختر ربوده شد.

به گزارش شرق، چندی پیش دخترجوانی به پلیس گزارش داد دو جوان او را ربودند و به خانه‌ای بردند و از او فیلم‌برداری کردند. با شکایت این دختر و شناسایی محل وقوع جرم، مأموران متوجه شدند آن مکان محل رفت‌وآمد معتادهاست.

مأموران صاحب ملک را شناسایی و از او بازجویی کردند. مرد میان‌سال به مأموران گفت: در زمان حادثه من اصلا در خانه نبودم و در کمپ ترک اعتیاد بودم و کلید خانه دست پسرم بود. در ادامه پسر این مرد شناسایی و بازداشت شد. او به ربودن دختر جوان اعتراف کرد و گفت: من با فردی به نام کامبیز که نامزد این دختر بود اختلاف داشتم. ما معامله مواد کرده بودیم و او باید یک میلیون تومان به من می‌داد، اما سر باز می‌زد. من هم برای اینکه بتوانم پول را بگیرم تصمیم گرفتم نامزد او را بدزدم، اما وقتی دیدم این کار نتیجه‌ای ندارد، دختر را رها کردم. من هیچ آسیبی به این دختر وارد نکردم و فقط خواسته‌ام این بود که پولم را از او بگیرم. بنا بر این گزارش، تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.