بارش تگرگ‌های تخم‌مرغی در بوشهر

تصاویری از بارش تگرگ و آب گرفتگی معابر در بندر "دیر" بوشهر.

وبسایت مشرق: تصاویری از بارش تگرگ و آب گرفتگی معابر در بندر "دیر" بوشهر.

بارش تگرگ‌های تخم‌مرغی در بوشهر