مرگ فرزند خردسال سارق بر اثر تیراندازی پلیس

مامورین با هدف شلیک به لاستیک قصد متوقف کردن ماشین را داشتند که به دلیل دست انداز‌های زیاد و تکان شدید خودروی پلیس، گلوله‌های شلیک شده در این تعقیب و گریز پلیسی از صندوق پراید رد شده و به زن و فرزند خردسال سارق برخورد ﻛﺮد.

کودک یک مرد سارق در جریان تعقیب وگریز پلیس آزادشهر داخل خودروی پدرش تسلیم سرنوشت مرگباری شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، سرهنگ اصلانی فرمانده انتظامی آزادشهر گفت: عصر روز گذشته برابر اعلام فوریت‌های پلیس ۱۱۰ سرقت یک خودرو پراید به ماموران گشت شهرستان اعلام شد.

ﻭی اﺩاﻣﻪ ﺩاﺩ: بلافاصله طرح مهار در شهرستان و استان اجرا و پس از مدت کوتاهی ماموران یگان امداد وسیله مورد نظر را در میدان جمهوری آزادشهر شناسایی کردند و دستور توقف خودرو داده شد.

ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه انتظامی ﺁﺯاﺩﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ: متهم به دستورات توجه نکرده و از شهر خارج و به جاده فرعی معروف به جاده نفت متواری شد.

ﺳﺮﻫﻨﮓ اصلانی در ادامه گفت: بعد از چند دقیقه تعقیب و گریز و بی توجهی به اخطار‌های پلیس ماموران با توجه به قانون بکارگیری از سلاح بصورت شلیک هوایی تیراندازی کردند که متهم با بی توجهی به اخطار‌ها وارد زمین کشاورزی شد.

وی اﻓﺰﻭﺩ: مامورین با هدف شلیک به لاستیک قصد متوقف کردن ماشین را داشتند که به دلیل دست انداز‌های زیاد و تکان شدید خودروی پلیس، گلوله‌های شلیک شده در این تعقیب و گریز پلیسی از صندوق پراید رد شده و به زن و فرزند خردسال سارق برخورد ﻛﺮد.

فرمانده انتظامی آزادشهر گفت: ﻣﺼﺪﻭﻣﺎﻥ بلافاصله به مرکز درمانی انتقال ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻣﺎ فرزند سارق بر اثر شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.

ﻭی ﮔﻔﺖ: سارق که سابقه دار و اعتیاد شدید به مواد مخدر هم دارد دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده ﺷﺪ.