اینفوگرافی / احوال ایرانی‌ها در ۶ ماه نخست امسال

طبق آمار اعلام شده توسط ثبت احوال در ۶ ماه نخست امسال تعداد ولادت‌های ثبت شده در این فاصله زمانی ۷۰۶,۷۸۸ نفر بوده و تعداد مرگ و میر در همین بازه زمانی ۱۸۲,۳۸۹ نفر بوده است.

طبق آمار اعلام شده توسط ثبت احوال در ۶ ماه نخست امسال تعداد ولادت‌های ثبت شده در این فاصله زمانی ۷۰۶,۷۸۸ نفر بوده و تعداد مرگ و میر در همین بازه زمانی ۱۸۲,۳۸۹ نفر بوده است.

گرافیک: پدرام آقائی