حبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمان

ساعت ۸:۴۲ صبح امروز شنبه بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان در حال تخریب در خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به خیابان مختاری دو نفر زیر آوار محبوس شده بودند که خوشبختانه با کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.

پایگاه خبری آتش‌نشانی125: ساعت ۸:۴۲ صبح امروز شنبه بر اثر ریزش آوار در یک ساختمان در حال تخریب در خیابان کارگر جنوبی، نرسیده به خیابان مختاری دو نفر زیر آوار محبوس شده بودند که خوشبختانه با کمک نیروهای آتش نشانی نجات یافتند.

محل حادثه ساختمان دو و نیم طبقه قدیمی بود که کارگران در حال تخریب آن بودند که به یکباره بخش‌هایی از سقف‌ها و دیوار‌های به جا مانده یکی از طبقات ریزش کرده و دو نفر زیر آوار محبوس شدند. آتش‌نشانان دو مرد جوان افغانستانی را زنده از زیر آوار خارج کردند که از نواحی مختلف بدن دچار مصدومیت‌هایی شده بودند.

حبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمانحبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمانحبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمانحبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمانحبس ۲ کارگر جوان زیر آوار ساختمان