واژگونی نیسان با بار خرمالو در بابل

صبح امروز یک دستگاه نیسان حامل میوه در اتوبان بابل به قائمشهر واژگون شد. این حادثه تلفات جانی نداشت.

خبرگزاری میزان: صبح امروز یک دستگاه نیسان حامل میوه در اتوبان بابل به قائمشهر واژگون شد. این حادثه تلفات جانی نداشت.

واژگونی نیسان با بار خرمالو در بابلواژگونی نیسان با بار خرمالو در بابلواژگونی نیسان با بار خرمالو در بابل