اقدام به موقع مرد جوان برای نجات پیرمرد و پیرزن از سقوط در پله برقی/ فیلم

پیرمرد و پیرزنی که قصد بالا رفتن با پله برقی را داشتند، از سقوط به دلیل ناتوانی در حفظ کنترل، توسط یک مرد جوان نجات یافتند.

یک پیرمرد و پیرزن چینی قصد بالاتر با پله برقی را داشتن که پس از گذشتن چند ثانیه، تعادل خود را از دست دادند.

یک مرد جوان بلافاصله پس از مشاهده این اتفاق، به سمت آنها شتافت و از سقوطشان جلوگیری کرد.