تصادف یک خودرو با دانش آموز خردسال در مقابل چشم مادرش /فیلم

مادری که کودک دانش آموز خود را از عرض خیابان راهی مدرسه می‌کرد، شاهد برخورد خودرو با فرزندش شد.

نمایش بیشتر

هنگامی که یک خودرو با سرعت و بدون توجه به خط کشی عابر پیاده در حرکت بود، با کودکی که در حال عبور از عرض خیابان بود، برخورد کرد.

این حادثه در حالی رخ داد که مادر این کودک دانش آموز شاهد ماجرا بود و بلافاصله او را به بیمارستانی در استان روستوف روسیه منتقل کرد.

باشگاه خبرنگاران