سهمیه استعداد درخشان در دانشگاه ها مطابق با عدالت آموزشی

عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: سهمیه استعداد درخشان در دانشگاه ها برای ادامه تحصیل سبب عدالت آموزشی می شود.

سیدمحمدجواد ابطحی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با اشاره به اینکه سهمیه استعداد درخشان در دانشگاه ها سبب عدالت آموزشی می شود، گفت: باید از تمام ظرفیت ها برای جذب نخبگان در کشور استفاده کرد تا از مهاجرت آنها به دیگر کشورها جلوگیری بعمل آید.

سهمیه استعداد درخشان براساس سازوکار های معین صورت می گیرد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از تسهیلاتی که می توان برای نخبگان دانشگاهی ارائه داد، حضور در مقاطع دانشگاهی بالاتر بدون کنکور است؛ البته گزینش آنها سازوکار و مقرراتی دارد که باید تمامی موارد بصورت کامل توسط دانشگاه ها رعایت شود.

باید برای جذب نخبگان تسهیلات ویژه درنظر گرفت

وی ادامه داد: باید قبول کرد که اگر فردی معدل عالی، پایان نامه عالی و مقالات بین المللی دارد، باید از تسهیلات ویژه ای نسبت به کسی که این موارد را ندارد برخوردار باشد، زیرا عدالت آموزشی چنین اقتضا می کند که هر کس به اندازه تلاش خود امتیازات بدست آورد و از این امتیازات برای بهبود وضعیت تحصیلی خود استفاده کند.

اقدام وزارت علوم در تعیین سهمیه استعداد درخشان قابل تقدیر است

این نماینده مجلس در دوره دهم افزود: وزارت علوم بدرستی برای کسانی که بعنوان استعداد درخشان در دانشگاه ها شناخته می شوند، امکاناتی از جمله امکان تحصیل در مقطع بالاتر را بدون حضور در آزمون ورودی فراهم کرده تا بتواند از ظرفیت نخبگان و استعداد های درخشان استفاده کند.

استفاده از ظرفیت نخبگان؛ سبب توسعه کشور

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: اغلب دانشگاه های دولتی توانسته اند با استفاده ا ز ظرفیت نخبگان، گام های خوبی را در جهت توسعه کشور بردارند و این تسهیلاتی که وزارت علوم درخصوص امکان تحصیل در مقطع بالاتر برای استعدادهای درخشان فراهم کرده ، بسیار مناسب است؛ البته باید به این نکته دقت کرد که ضوابط و مقررات در ثبت نام استعدادهای درخشان بسیار مطلوب و مناسب است.