حمله زنبورها به یک خانه در تهران (تصاویر)

صبح امروز هجوم زنبورها در یک ساختمان دو طبقه مسکونی واقع در عبدل آباد، خیابان بدر موجب ترس و وحشت ساکنان آن شد.

به گزارش تسنیم، بنا به اظهار ساکنان ساختمان مسکونی، صبح امروز به طور ناگهانی تعداد زیادی زنبور به این ساختمان مسکونی حمله ور شدند و در داخل اتاق خواب یکی از واحدهای مسکونی اقدام به ساخت کندو کردند.

(تصاویر) حمله زنبورها به یک خانه در تهران

حضور تعداد زیادی زنبور در داخل ساختمان و رفت و آمد آنها در فضای ساختمان و همچنین ترس از نیش زدن زنبورها سبب شد ساکنان محل سکونت خود را ترک کنند و به بیرون از ساختمان بروند.

(تصاویر) حمله زنبورها به یک خانه در تهران
گزارش مشکل