حضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زده

بازدید از مناطق سیل‌زده رامسر، تنکابن، نوشهر و چالوس از جمله برنامه های سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به مازندران است.

آفتاب‌‌نیوز: محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازدید از مناطق سیل‌زده، وارد استان مازندران شد.

بازدید از مناطق سیل‌زده رامسر، تنکابن، نوشهر و چالوس از جمله برنامه های سفر یک روزه معاون رئیس جمهور به مازندران است.

حضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زدهحضور نوبخت در مناطق‎ سیل‎زده