(تصاویر) خروج قطار زنجان - تهران از ریل در نزدیکی قزوین

شامگاه شنبه ۱۴ مهر، قطارزنجان - تهران بعد از ایستگاه راه آهن قزوین، حوالی فرودگاه و شرکت نفت از ریل خارج شد.

شامگاه شنبه ۱۴ مهر، قطار«زنجان - تهران» بعد از ایستگاه راه آهن قزوین، حوالی فرودگاه و شرکت نفت از ریل خارج شد. این حادثه مصدومی نداشته و علت آن نیز در دست بررسی است.

عکاس: مهدی معتمد/ایسنا

گزارش مشکل
قطارریلقزوینحوالی