ریزش کوه در جاده هراز/ سواری پژو له شد/عکس

در اثر ریز ش کوه در منطقه هراز خودرو پژو خسارت زیادی برداشته و سرنشینان آن مصدوم شدند .

در این حادثه سواری پژو ۲۰۷ خسارت دید و سرنشینان مصدوم شدند.

در اثر ریز ش کوه در منطقه هراز خودرو پژو خسارت زیادی برداشته و سرنشینان آن مصدوم شدند .

ریزش کوه در جاده هراز/ سواری پژو له شد/عکس

برنا