"سلفی" در ۶ ماه، ۲۵۹ قربانی گرفت

دلیل مرگ اغلب در اطراف کاربر ذکرشده است. مثلاً کاربر داخل آب افتاده و غرق‌شده است و یا در حال سلفی گرفتن روی ریل قطار بوده که در اثر برخورد با وسیله نقلیه جان خود را از دست می‌دهد.

در ۶ ماه گذشته ۲۵۹ نفر در حال سلفی گرفتن جان خود را از دست دادند. اپیدمی مرگ هنگام سلفی گرفتن معضل جدیدی شده که به گفته کارشناسان سلامت عمومی را به خطر انداخته است.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ان سی بی آی ، بر اساس تحقیق صورت گرفته توسط موسسه علوم پزشکی India اغلب مرگ‌ها کنار آب و یا نزدیک به وسایل حمل‌ونقل عمومی و همه ۲۵۹ کیس بین اکتبر ۲۰۱۱ تا نوامبر ۲۰۱۷ درنتیجه بی‌احتیاطی کاربر رخ‌داده است.

هند در این مدت بیشترین آمار مرگ‌ومیر ناشی از سلفی گرفتن را به خود اختصاص داده و به دنبال آن روسیه و آمریکا قرار دارند.

آگم بانسال نویسنده تحقیق به واشنگتن‌پست گفت: مرگ‌های ناشی از سلفی گرفتن یکی از دغدغه اصلی بهداشت و سلامت عمومی در جوامع تبدیل‌شده است.

دلیل مرگ اغلب در اطراف کاربر ذکرشده و مثلاً کاربر داخل آب افتاده و غرق‌شده است و یا در حال سلفی گرفتن روی ریل قطار بوده که در اثر برخورد با وسیله نقلیه جان خود را از دست می‌دهد.

متوسط سن قربانیان نیز ۲۳ بوده و سه‌چهارم قربانیان نیز مرد بوده‌اند.