آتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریه

روز گذشته آتش سوزی گسترده‌ای در انبار کالا به وسعت بیش از ۴۰۰۰ متر در شهرک مشیریه (واقع در جنوب شرق تهران) اتفاق افتاد که با تلاش مامورین سازمان آتش نشانی کنترل و اطفا شد.

خبرآنلاین: روز گذشته آتش سوزی گسترده‌ای در انبار کالا به وسعت بیش از ۴۰۰۰ متر در شهرک مشیریه (واقع در جنوب شرق تهران) اتفاق افتاد که با تلاش مامورین سازمان آتش نشانی کنترل و اطفا شد.

در این انبار کالا‌هایی نظیر موتور‌های برق، دیزل، قرقره‌های حمل کابل فشار قوی، نخاله‌های برقی و همچنین پالت‌های چوبی نگهداری می‌شده است.

به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی این حریق مصدومی نداشته، اما خسارت‌های مالی زیاد بر جای گذاشته که بعد از بررسی کامل کارشناسان میزان آن اعلام می‌شود.

آتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریهآتش سوزی مهیب در انبار کالای مشیریه