(تصاویر) آتش گرفتن همزمان ۱۸ خودرو در عربستان

واژگونی تانکر حامل سوخت در منطقه تبوک عربستان باعث آتش گرفتن ۱۸ خودرو و کشته شدن راننده شد.

به گزارش الریاض، در این حادثه یک تانکر حامل سوخت در تقاطع امیر سلطان بن عبدالعزیز در تبوک واژگون شد و واژگونی آن باعث نشت سوخت به خیابان مجار و آتش گرفتن همزمان ۱۸ خودرو شد.