آزادی ۵۶۰ مددجوی ندامتگاه قزلحصار

مدیر ندامتگاه قزلحصار کرج گفت: ۵۶۰ مددجوی این ندامتگاه امسال در اجرای طرح حبس زدایی قوه قضایی، آزاد شدند.

علیرضا گرامی در این باره اظهار کرد: این زندانیان که بیشتر در ماه‌های پایانی حبس قرار داشتند از مرخصی منجر به آزادی بهره بردند.

وی اضافه کرد: سه هزار و ۷۰۷ زندانی نیز در نیمه نخست امسال به مرخصی اعزام شدند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش یافت.

گرامی گفت: همچنین دراین مدت ۲۸ هزار و ۴۸۵ مورد ملاقات در ندامتگاه قزلحصار به مددجویان اعطا شد.

به گزارش ایسنا،وی در ادامه به اقدامات مددکاری در ندامتگاه قزلحصار اشاره کرد و گفت: کارشناسان مددکاری با حضور در جمع مددجویان ضمن روانکاوی و ایجاد ارتباط معنوی موجب تقویت امید در آنان از طریق طرح مسائل و مشکلاتشان می‌شوند.