حمله یک مهاجم با چاقو به بیمارستانی در استرالیا

پلیس استرالیا یک مهاجم چاقو به دست در بیمارستان را مورد اصابت گلوله قرار داد.

خبرگزاری ایلنا: مردی با چاقو وارد بیمارستانی در سیدنی شد و کارکنان را تهدید به قتل کرد. پلیس استرالیا وی را مورد اصابت گلوله قرار داد.

در حال حاضر کسی حق ورود یا خروج از این بیمارستان را ندارد.

هنوز جزئیات بیشتری در این رابطه مخابره نشده است.