موشک به کجا بزنیم که براندازها فحش ندهند

به گزارش مشرق، یک فعال فضای مجازی در توییتر درباره واکنش های برانداز ها به حملات موشکی سپاه به مقرهای تروریست ها، نوشت: