گلوله سرگردان در اهواز دختر دانشجو را مجروح کرد

بازگشت تیر‌های هوایی که در خارج از دانشگاه و در مناسبت‌هایی مانند عزاداری و عروسی به صورت هوایی شلیک شده‌اند، بار‌ها در دانشگاه مشاهده شده است و این تیر‌ها گاه به ساختمان‌های این دانشگاه برخورد می‌کنند.

دختر دانشجو در محوطه دانشگاه چمران اهواز ایستاده بود که ناگهان بر اثر برخورد گلوله بازگشتی از آسمان، در کتف خود دچار جراحت و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایران، بازگشت تیر‌های هوایی که در خارج از دانشگاه و در مناسبت‌هایی مانند عزاداری و عروسی به صورت هوایی شلیک شده‌اند، بار‌ها در دانشگاه مشاهده شده است و این تیر‌ها گاه به ساختمان‌های این دانشگاه برخورد می‌کنند. دیروز نیز این دانشجو بر اثر برخورد یک گلوله بازگشتی که در خارج از دانشگاه به صورت هوایی شلیک شده بود، مجروح شد.

روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز تأکید کرد که به هیچ وجه در دانشگاه تیراندازی نشده است.