اسلحه دزد طلافروشی، قلابی از آب درآمد

مرد معتاد که با یک اسلحه وارد طلافروشی شده بود پس از دستگیری مدعی شد صاحب مغازه سرش کلاه گذاشته و برای تسویه حساب آمده است.

ایران نوشت: مرد معتاد که با یک اسلحه وارد طلافروشی شده بود پس از دستگیری مدعی شد صاحب مغازه سرش کلاه گذاشته و برای تسویه حساب آمده است.

هفته گذشته آژیر یکی از طلافروشی‌های پایتخت به صدا درآمد و به‌دنبال اعلام این خبر مأموران کلانتری راهی محل شدند. با حضور در طلافروشی آنها مرد جوانی را دیدند که توسط مرد طلافروش و سه نفر از دوستانش دستگیر شده بود.

مرد طلافروش در تحقیقات گفت: با سه نفر از دوستانم داخل مغازه بودیم که مردی با اسلحه کلت کمری وارد مغازه شد. اسلحه را به سمت من گرفت و تهدید کرد که هر چه طلا داخل ویترین است را به او بدهم. درحالی که قصد داشتم طلاهای داخل ویترین را به او بدهم در یک لحظه آژیر هشدار را به صدا درآوردم.

با شنیدن صدای آژیر رنگ از چهره سارق مسلح پرید و متوجه شدم که اسلحه‌ای که در دست دارد قلابی است. به همین دلیل با اشاره به دوستانم، به سمت سارق رفته و او را خلع سلاح کردیم. زمانی که اسلحه‌اش را گرفتم مطمئن شدم که قلابی بوده است.

سارق مسلح برای تحقیقات در اختیار بازپرس شعبه دوم دادسرای ویژه سرقت قرار گرفت. اما مرد شیشه‌ای نه تنها سرقت را قبول نکرد بلکه مدعی شد صاحب مغازه سرش را کلاه گذاشته است.او گفت: چند روز قبل انگشتر و النگوی طلای مادرم را به مغازه طلافروشی بردم و طلافروش تنها یک میلیون تومان بابت این طلاها به من داد.

بعد از فروختن طلاها وقتی دوستانم از ماجرا با خبر شدند گفتند مرد طلا فروش سرم کلاه گذاشته است و طلاهایی که به او فروخته‌ام خیلی گران‌تر از این مبلغی است که دریافت کرده‌ام.

من هم به نشانه اعتراض و برای دریافت مابقی پولم چندین بار به مغازه طلافروشی رفتم اما او قبول نکرد. هر چه اصرار کردم بی‌فایده بود برای همین تصمیم گرفتم از او انتقام بگیرم. اسلحه قلابی را تهیه کردم و به مغازه طلافروشی رفتم. با تهدید اسلحه می‌خواستم پولم را بگیرم که او آژیر خطر را به صدا درآورد و به همراه دوستانش مرا دستگیر کردند.

باتوجه به اظهارات متفاوت سارق جوان، بازپرس بهشتی او را در اختیار کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی پایتخت قرار داد تا تحقیقات در رابطه با این موضوع ادامه یابد.