مسموم شدگان مشروبات الکلی در کرج به ۴۵ نفر رسید/ یک نفر دیگر فوت شد

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس البرز گفت: در ابتدا ۲۵ نفر برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدند، ولی از دیشب تا کنون تعداد آن‌ها افزایش یافته و به ۴۵ نفر رسیده است.یک نفر به تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کرج اضافه شد و تعداد جان باختگان به چهار نفر رسید.

رییس مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس البرز گفت: یک نفر به تعداد فوتی‌های ناشی از مصرف مشروبات الکلی در کرج اضافه شد و تعداد جان باختگان به چهار نفر رسید.

مهرداد بابایی در گفت: وگو با ایسنا اظهار کرد: از چهار روز گذشته تاکنون شاهد مراجعه افرادی به بیمارستان‌های کرج بودیم که بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده بودند.

وی ادامه داد: در ابتدا ۲۵ نفر برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان رجایی کرج منتقل شدند، ولی از دیشب تا کنون تعداد آن‌ها افزایش یافته و به ۴۵ نفر رسیده است.

بابایی افزود: تا شبب گذشته تعداد فوتی‌های این حادثه سه نفر بود، ولی متأسفانه یکی دیگر از این مسموم شدگان به دلیل وخامت حال امروز جان خود را از دست داد و با این احتساب تعداد فوتی‌ها به چهار نفر رسید.

وی گفت: در حال حاضر ۴۱ نفر از این مسموم شدگان در بیمارستان بستری هستند و برخی به دلیل بالا بودن میزان مسمومیت دیالیز می‌شوند. امید است اقدامات درمانی برای بهبود حال این مسموم شدگان موثر واقع شود و به تعداد فوتی‌ها اضافه نشود.

لینک کوتاه