آمار فوت شدگان مصرف الکل در بندرعباس به ۱۷ نفر رسید

آمار فوت شدگان ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز در بندرعباس همچنان رو به افزایش است و تا امشب به ۱۷ نفر رسیده است. از روز پنجشنبه تاکنون ۲۰۳ نفر در بیمارستان‌های بندرعباس و دیگر شهر‌های هرمزگان به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز پذیرش شدند.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان گفت: آمار فوت شدگان ناشی از مصرف مشروبات الکلی دست ساز در بندرعباس همچنان رو به افزایش است و تا امشب به ۱۷ نفر رسیده است.

دکتر فاطمه نوروزیان شامگاه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: از روز پنجشنبه تاکنون ۲۰۳ نفر در بیمارستان‌های بندرعباس و دیگر شهر‌های هرمزگان به دلیل مصرف مشروبات الکلی دست ساز پذیرش شدند.

وی اظهار داشت: از افراد بستری، ۸ نفر بدحال هستند و تحت مراقبت قرار دارند. این مقام مسوول بیان داشت: از مجموع افراد پذیرش شده، ۱۰۲ مورد به دلیل آسیب شدید به کلیه دیالیزی و ۷۵ نفر پس از بهبود وضعیت عمومی از بیمارستان مرخص شدند.

رییس روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی هرمزگان خاطرنشان کرد: از مجموع افراد مسموم شده، ۷ نفر زن هستند که ۲ نفر از آن‌ها دیالیزی شدند.