زلزله اسالم را لرزاند

زلزله ای با قدرت ۳.۳ در مقیاس ریشتر اسالم در شهرستان تالش را لرزاند.

خبرگزاری مهر: زلزله ای با قدرت ۳.۳ در مقیاس ریشتر اسالم در شهرستان تالش را لرزاند.

ساعت ۱۰:۰۷ صبح جمعه زلزله ای با قدرت ۳.۳ در مقیاس ریشتر اسالم در شهرستان تالش را لرزاند.

این زلزله در شهر تالش نیز احساس شد.

تاکنون از خسارت های احتمالی گزارشی ارسال نشده است.