وقوع سیل در صومعه سرا

به‌علت جاری شدن سیل در صومعه‌سرا منازل مسکونی منطقه بهمبر این شهرستان در محاصره آب قرار گرفت.

خبرگزاری تسنیم: به‌علت جاری شدن سیل در صومعه‌سرا منازل مسکونی منطقه بهمبر این شهرستان در محاصره آب قرار گرفت.

وقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سراوقوع سیل در صومعه سرا