زلزله ۴.۲ ریشتری « كوهی خيل» مازندران را لرزاند

زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان مازندران - حوالی كوهی خيل را لرزاند.این زلزله مازندران را لرزانده و در جویبار، گرگان، ساری، بابل نیز احساس شده است.

زلزله ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر استان مازندران - حوالی کوهی خیل را لرزاند.

این زلزله مازندران را لرزانده و در جویبار، گرگان، ساری، بابل نیز احساس شده است.

گزارش مقدماتی زلزله

بزرگی: ۴.۲

محل وقوع: استان مازندران - حوالی کوهی خیل

تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ ۱۲:۵۵:۴۰

عمق زمین‌لرزه: ۱۸ کیلومتر

لینک کوتاه