اجرای حکم شلاق در ملاء‌عام در نیشابور

دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد حکم 74 ضربه شلاق یک متهم در ملاءعام روز چهارشنبه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور اجرا شد.

خبرگزاری ایرنا: دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد حکم 74 ضربه شلاق یک متهم در ملاءعام روز چهارشنبه در بخش زبرخان شهرستان نیشابور اجرا شد.

در پی وقوع سرقتهای متعدد یک متهم در این ارتباط دستگیر و پرونده وی در دادسرای عمومی و انقلاب بخش زبرخان رسیدیگ شد. در این چارچوب مجرمیت فرد دستگیر شده احراز و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارجاع گردید.

'با عنایت به تایید کیفرخواست صادره از سوی شعبه 101 کیفری 2 دادگاه بخش زبرخان، صدور رای محکومیت، تایید رای صادره توسط شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی و قطعیت رای، مراحل قانونی اجرای حکم آغاز شد و بخشی از حکم صادره مبنی بر تحمل مجرم به 74 ضربه شلاق تعزیری در ملاءعام در محل وقوع جرم امروز به مرحله اجرا درآمد.'

مجرم این پرونده به مواد مخدر اعتیاد داشته و دارای سوابق متعدد کیفری موثر از جمله سرقت است و اقدامات مجرمانه وی نارضایتی شدید عمومی در منطقه ایجاد کرده بود. بر این اساس مجرم به سه سال حبس، رد مال و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در ملاءعام محکوم شد.