نوزاد مرده در غسال‌خانه ارومیه زنده شد

رکنا نوشت: یک نوزاد شش ماهه هنگام غسل دادن در غسالخانه آرامستان ارومیه به زندگی بازگشت. مدیر عامل سازمان آرامستان زنده شدن نوزاد ۶ ماهه در حین غسل را تایید کرده است.