مادری که با متادون فرزند دوساله اش را کشت

پدر خانواده تحت درمان اعتیاد بود و متادون مصرف می‌کرد، اما مادر به اشتباه شربت متادون را به جای شربت سرماخوردگی به کودک دوساله‌اش خوراند.

زن جوانی به جای شربت سرماخوردگی، متادون به کودک دو ساله‌اش داد و باعث مرگ وی شد. این حادثه در یکی از روستا‌های اسدآباد همدان رخ داد.

به گزارش ایران، کریم حمیدوند فرماندار شهرستان اسدآباد در این باره گفت: پدر خانواده تحت درمان اعتیاد بود و متادون مصرف می‌کرد، اما مادر به اشتباه شربت متادون را به جای شربت سرماخوردگی به کودک دوساله‌اش خوراند.

دقایقی بعد از خوردن این شربت کودک به ناگاه حالش دگرگون شد، اما پس از رساندن بچه به درمانگاه وی بر اثر مسمومیت جان باخت.