به آتش کشیده شدن مزرعه ماری جوانا در بناب

در پی دریافت گزارشات مردمی در رابطه با اینکه در یکی از روستا‌های شهرستان بناب یک نفر در مزرعه خود گیاه شاه‌دانه ماری جوانا پرورش می‌دهد، گزارش در دستور کار پلیس انتظامی شهرستان بناب و ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان بناب از کشف و انهدام مزرعه گیاه «ماری جوانا» در بناب خبر داد.

به گزارش کیهان، سرهنگ سهراب شفقی گفت: در پی دریافت گزارشات مردمی در رابطه با اینکه در یکی از روستا‌های شهرستان بناب یک نفر در مزرعه خود گیاه شاه‌دانه «ماری جوانا» پرورش می‌دهد، گزارش در دستور کار پلیس انتظامی شهرستان بناب و ماموران مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر با کسب اجازه از مقامات صاحب نظر از محل بازرسی کردند و سپس مزرعه کشت ماری‌جوانا را به آتش کشیدند.