انفجار ساختمان مسکونی در تهران

محل حادثه حدودا به وسعت 100 متر بود که در طبقه همکف این ساختمان انفجار شدیدی رخ داده و منجر به آتش‌سوزی شده بود.

پایگاه خبری آتش نشانی 125: ساعت ۰۲:۲۴ بامداد امروز سه‌شنبه انفجاری در منزل مسکونی دو طبقه قدیمی در شهرک شریعتی، خیابان ماهان رخ داد که منجر به آتش سوزی شد.

محل حادثه حدودا به وسعت 100 متر بود که در طبقه همکف این ساختمان انفجار شدیدی رخ داده و منجر به آتش‌سوزی شده بود.

در زمانی که آتش نشانان به محل حادثه رسیدند، تقریبا دو اتاق این منزل در طبقه همکف در اثر شدت انفجار تخریب شده بود و لوازم داخل منزل و اتاق‌ها شعله‌ور شده بودند و آتش به سرعت در حال سرایت به بخش‌های دیگر منزل و طبقه بالایی بود و دود زیادی نیز ساختمان را در بر گرفته بود.

آتش نشانان همزمان با اطفای حریق یک مرد حدودا 40 ساله را که در همان قسمت ساختمان که انفجار رخ داده بود از محل خارج کنند.

انفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهرانانفجار ساختمان مسکونی در تهران