مرگ مرد ضایعات فروش مقابل بیمارستان

دیروز خبری از تبریز منتشر شد که حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشت.

روزنامه خراسان: دیروز خبری از تبریز منتشر شد که حرف و حدیث های زیادی به دنبال داشت.

ظاهرا یک شهروند تبریزی که در حال جمع کردن ضایعات بوده در مقابل بیمارستان خصوصی شمس تبریز تصادف می کند. ماجرا وقتی عجیب می شود که تعداد زیادی از مردم به کادر درمانی بیمارستان اطلاع می‌دهند چنین حادثه ای رخ داده اما مسئولان بیمارستان شمس در پاسخ می گویند: این موضوع به ما ارتباطی ندارد (!) و شهروند تبریزی بعد از چند دقیقه جانش را از دست می دهد.

یکی از کاربرانی که ظاهرا در لحظه تصادف حضور داشته، نوشته: «بیش از 15 دقیقه است که این بیچاره داره جون میده، 20 بار هم به بیمارستان خبر داده اند ولی پرسنل بیمارستان میگن به ما ربطی نداره!»