سقوط پراید به کانال آب در جاده ورامین

ساعت ۰۷:۴۵ صبح امروز یکشنبه یک دستگاه پراید به هنگام تردد در جاده ورامین به سمت تهران، جنب پمپ بنزین قلعه نو، به علت نامشخصی از جاده منحرف شده و به داخل کانال آب سقوط کرد و واژگون شد.

پایگاه خبری آتش نشانی125: یک دستگاه پراید به علت نامعلومی پس از انحراف از مسیر اصلی، به حاشیه جاده تغییر مسیر داد و در مقابل جایگاه سوخت رسانی قلعه نو به داخل کانال آب افتاد و بر روی سقف واژگون شد.

خوشبختانه راننده پراید که مردی 30 ساله و تنها سرنشین این خودرو بود، در این حادثه آسیبی ندید.

آتش نشانان با جرثقیل، پراید را از داخل کانال خارج کردند.

سقوط پراید به کانال آب در جاده ورامینسقوط پراید به کانال آب در جاده ورامینسقوط پراید به کانال آب در جاده ورامینسقوط پراید به کانال آب در جاده ورامینسقوط پراید به کانال آب در جاده ورامینسقوط پراید به کانال آب در جاده ورامین