خبرنگار شهید حادثه تروریستی اهواز کیست؟ + تصاویر تکان دهنده از حادثه

هویت خبرنگار شهید حادثه تروریستی امروز در اهواز فاش شد.

یونس پورحلو ⁩ خبرنگار نشریه عصر جنوب خبرنگار شهید حادثه تروریستی امروز اهواز است.

در پی این حادثه تاکنون 11 تن شهید و 60 تن نیز مجروح شدند.
خبرنگار شهید حادثه تروریستی اهواز کیست؟ + تصاویر تکان دهنده از حادثه

خبرنگار شهید حادثه تروریستی اهواز کیست؟ + تصاویر تکان دهنده از حادثه
خبرنگار شهید حادثه تروریستی اهواز کیست؟ + تصاویر تکان دهنده از حادثه
خبرنگار شهید حادثه تروریستی اهواز کیست؟ + تصاویر تکان دهنده از حادثه
رکنا