وضعیت کودک مظلوم تیر خورده در حادثه تروریستی اهواز+عکس

غیرت نیروهای مسلح در پناه دادن به مردم/ تروریست ها حتی به این کودک معصوم هم رحم نکردند

وضعیت کودک مظلوم تیر خورده در حادثه تروریستی اهواز+عکس