دزدی از چمدان مسافر در قسمت بار فرودگاه

کارگری در فرودگاه جزیره ایبیزای اسپانیا از چمدان یک زن دزدی کرد.

نمایش بیشتر

خبرآنلاین: کارگری در فرودگاه جزیره ایبیزای اسپانیا از چمدان یک زن دزدی کرد.