اسامی مصدومان حادثه تصادف اتوبوس تهران-کرمان

مرکز اطلاع رسانی اورژانس کشور، اسامی مصدومان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری کرمان - تهران با تانکر حامل سوخت را اعلام کرد.

اسامی مصدومان حادثه تصادف اتوبوس تهران-کرمان اعلام شد

اسامی مصدومان حادثه تصادف اتوبوس تهران - کرمان با تانکر سوخت اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی اورژانس کشور، اسامی مصدومان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری کرمان - تهران با تانکر حامل سوخت به شرح زیر است:

محمدرضا رییسی عزت آبادی_ بیمارستان شهید بهشتی کاشان


مجید وهابی_ بیمارستان شهید بهشتی کاشان (ترخیص شده)


حسین مصدق _بیمارستان شهید بهشتی کاشان (ترخیص شده)

مریم شهریاری مزرعه شاهی_ بیمارستان شهید بهشتی کاشان


ابوالفضل مطهری مقدم_ بیمارستان شهید بهشتی کاشان


مهران میدانی_ بیمارستان شهید بهشتی کاشان

مریم راز نهان_ بیمارستان فاطمیه بادرود


شمس‌الله صافی زاده_ بیمارستان فاطمیه بادرود


پیمان بادفر_ بیمارستان فاطمیه بادرود

پژمان دوری_ بیمارستان فاطمیه بادرود


طاهره پورمحمد حسینی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


امیرعباس جمالی‌زاده_ بیمارستان فاطمیه بادرود

مسلم محمدی_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)


ابوالفضل جمالی‌زاده_ بیمارستان فاطمیه بادرود


یاسین طاهری_ بیمارستان فاطمیه بادرود

رضا رمضانی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


حمید زارع‌نیلی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


امیرحسین سنجری_ بیمارستان فاطمیه بادرود

ایمان بهرامی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


مجتبی رباط نیلی_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)


رضا کماندار_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)

محمدعلی نمازیان_ بیمارستان فاطمیه بادرود


محمدعلی سلیمانی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


محمدمهدی نمازیان_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)


محسن حسنی_ بیمارستان فاطمیه بادرود


طا‌ها اناری_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)


علی سعیدی_ بیمارستان فاطمیه بادرود (ترخیص شده)