تصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در زنجان

در این حاثه که صبح سه شنبه رخ داد، خواب آلودگی راننده تریلی اف هاش منجر به تصادف زنجیره ای چندین دستگاه کامیون و تریلی در بیست کیلومتری زنجان شد که خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

خبرگزاری مهر: در این حاثه که صبح سه شنبه رخ داد، خواب آلودگی راننده تریلی اف هاش منجر به تصادف زنجیره ای چندین دستگاه کامیون و تریلی در بیست کیلومتری زنجان شد که خوشبختانه خسارت جانی نداشت.

تصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجانتصادف چند دستگاه کامیون و تریلی در اتوبان زنجان