طلبه مضروب مشهدی درگذشت

معاون دادستان مشهد از فوت طلبه مضروب مشهدی خبر داد.

خبرگزاری تسنیم: معاون دادستان مشهد از فوت طلبه مضروب مشهدی خبر داد.

قاضی حسن حیدری، اظهار داشت: طلبه مضروب مشهدی که چندی پیش از سوی فردی در کوچه باغ عنبر مشهد مورد حمله قرار گرفته و با چاقو مصدوم و مضروب شده بود ساعتی قبل درگذشت.