سارق پولدار بازداشت شد

دو مرد جوانی که از منزل یکی از مأموران حفاظت ناجا سرقت کرده بودند دستگیر شدند.

خبرگزاری فارس: شب گذشته بود که ماموران کلانتری راه آهن در جریان یک فقره سرقت از منزل شهروندان تهرانی در حوزه استحفاظی خود قرار گرفتند.

سریعا پس از اعلام این موضوع ماموران به محل اعلامی رفته و با دو سارق معتاد روبرو شدند که در محل توسط شاکی بازداشت شده بودند.

شاکی که مرد جوان و از ماموران حفاظت ناجا بود مدعی شد پس از ورود به منزل با دو مرد جوان روبرو شده است که قصد داشتند خانه اش را مورد سرقت قرار دهند و با آموزه های فنی و پلیسی خود آنها را زمینگیر کرده و سریعا به پلیس ماجرا را خبر داده است.

در ادامه متهمان بازداشت و به کلانتری منتقل شدند که مشخص بود هر دو اعتیاد داشته و آن شب به دعوت شاهین به آن محل رفته بودند تا موادمخدر مصرف کنند که حین مصرف مواد با پیشنهاد او تصمیم به سرقت از آن منزل می گیرند.

به این ترتیب صبح امروز متهمان به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۴ منتقل شدند و فردی که ۲۶ سال سن داشت در تشریح ماجرا چنین بیان کرد: دیشب برای کشیدن مواد به آن خانه رفته بودیم که ناگهان سرقت پکیج و کولر گازی آنجا به ذهن مان آمد.

وی ادامه داد: شاهین که موفق شد بگریزد یک هفته تمام شب ها را در آن خانه می خوابید و مواد مصرف می کرد. من هم مدتی بود مواد را ترک کرده بودم اما آن شب با همدستم که دستگیر شده به محلی که شاهین آدرس داد رفتیم.

این متهم افزود: ابدا قصد سرقت نداشتیم حین مصرف مواد چنین موضوعی به ذهن مان رسید. من بچه سعادت آباد هستم و مغازه ای نیز در جردن دارم و هیچ احتیاجی به سرقت نداشتم.

متهم دیگر نیز گفت: اشتباه کردیم و بار اول متن بود که چنین تصمیمی می گرفتیم و اگر می دانستیم آنجا خانه مأمور حفاظت ناجاست که از مدت ها پیش خالی مانده غلط می کردیم دست به چنین کاری بزنیم.

در انتها با دستور بازپرس علی وسیله ایردموسی از شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۳۴، متهمان به زندان منتقل شدند تا تحقیقات بیشتری در زمینه جرایم احتمالی شان انجام شود.