وقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسید

ابر طوفان مانگکوت بعد از اینکه فیلیپین را درنوردید به سمت هنگ کنگ و سواحل چین رفت و خساراتی به استحکامات دریایی چین وارد کرد.

خبرآنلاین: ابر طوفان مانگکوت بعد از اینکه فیلیپین را درنوردید به سمت هنگ کنگ و سواحل چین رفت و خساراتی به استحکامات دریایی چین وارد کرد. بارش باران شدید و وزش بادهای تند در هنگ کنگ سقف خانه ها را تخریب کرد و موجب شکسته شدن پنجره‌ ها و درختان و آبگرفتگی و وقوع سیلاب در خیابان‌ها شد. این طوفان در فیلیپین 36 قربانی گرفت.

وقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسید

تصاویر فوق مربوط به خسارات طوفان مانگکوت در فیلیپین است.

وقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسید

در عکسهای فوق خسارات طوفان مانگکوت در هنگ‌کنگ را می‌بینید.

وقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسیدوقتی ابر طوفان مانگکوت به چین رسید

تصاویر فوق خسارات طوفان مانگکوت در چین را نشان می‌دهد.