بزرگ نمایی فساد اخلاقی در مشهد امنیت شهروندان را نشانه گرفت

طبق اخبار منتشر شده بسیاری بر این باور هستند که بیشتر زائران عراقی برای فساد اخلاقی به مشهد سفر می کنند چرا که طبق تحقیقات به عمل آمده طی چند سال گذشته میزان زائران عراقی ۹۰ درصد افزایش یافته است، از این رو انگشت اتهام بیشتر به سوی این زائران نشانه رفته است.

روزامه - سرویس اجتماعی: چندی است اخباری مبنی بر رواج بی رویه فساد اخلاقی در مشهد در حال انتشار می باشد به گونه ای که رسانه های بیگانه آن را به عنوان تیتر یک اخبار خود انتخاب کرده اند و هر روزه بر این موضوع نقدی را انجام می دهند.

گفتنی است خبر رواج فساد اخلاقی در مشهد اولین بار به واسطه پخش فیلمی در شبکه های مجازی بسیار مورد توجه قرار گرفت  تا جایی که برخی افراد سودجو مشهد را پاتایا اعراب دانستند اما این در حالی است که این گونه اظهار نظر یک جانبه و مغرضانه نه تنها درست و صحیح می باشد بلکه می تواند امنیت روانی و اخلاقی شهروندان این شهر زیارتی را نیز به مخاطره بیاندازد، چرا که این مهم واقعیت ندارد.

سه سال پیش بود که برای اولین بار روزنامه گاردین به این موضوع پرداخت و علم الهدی در مقابل این اظهار نظر گفت این کار استکبار است و چنین چیزی صحت ندارد اما این در حالی است که نمی توان به طور کلی وجود فساد اخلاقی را در مشهد کتمان کرد هر چند این مهم تنها به شهر مشهد اختصاص ندارد و در تمام شهرهای مذهبی کشور نیز تا حدودی وجود دارد.

به طور کلی باید اذعان داشت که این مقوله در شهر مشهد وجود دارد اما همه گیر نیست بنابراین پررنگ جلوه دادن این موضوع می تواند تبعات منفی را به همراه داشته باشد و همچنین زمینه ساز سواستفاده برخی افراد فرصت طلب نیز شود.

بزرگ نمایی شبکه های اجتماعی

آنچه مسلم است توجه بیش از اندازه به این مقوله تنها در سایه بزرگ نمایی شبکه های اجتماعی رخ داده است چرا که هیچ گاه فساد اخلاقی در مشهد به این اندازه که شبکه های مجازی و رسانه های بیگانه بدان می پردازند نبوده و نیست، هر چند این مهم به معنی نفی کلی این مساله نمی باشد.

پر واضح است که شبکه های اجتماعی در انتقال و بزرگ نمایی مسایل بسیار پیشرفته می باشند تا جایی که می توان این ادعا را داشت که سرعت انتقال و نشر اخبار در شبکه های مجازی به مراتب سریع تر از رسانه ها و خبرگزاری ها می باشد اما اغماض و صحت اخبار در شبکه های مجازی چندان مورد تایید نمی باشد.

انگشت اتهام به سوی زائران عراقی

طبق اخبار منتشر شده بسیاری بر این باور هستند که بیشتر زائران عراقی برای فساد اخلاقی به مشهد سفر می کنند چرا که طبق تحقیقات به عمل آمده طی چند سال گذشته میزان زائران عراقی ۹۰ درصد افزایش یافته است، از این رو انگشت اتهام بیشتر به سوی این زائران نشانه رفته است.

بیش از یک میلیون زائر عراقی  سالانه به مشهد سفر می کنند که به طور حتم نمی توان گفت تمام این افراد و یا نیمی از آن ها تنها به قصد روابط جنسی به این شهر سفر می کنند.

صیغه سدی در مقابل فساد اخلاقی است؟

باید در نظر داشت که بعد از انقلاب اسلامی صیغه روند صعودی به خود گرفته است و برخی از آن به عنوان عامل کاهش دهنده فساد اخلاقی نام برده اند. بنابراین می توان این ادعا را داشت که صیغه عامل فحشا نیست بلکه می تواند فحشا را تا حد زیادی کاهش دهد.

برخی در مقابل عامل افزایش صیغه وضعیت نامناسب اقتصادی و آسیب پذیری جمعیت عنوان می کنند که این خود می تواند نشان از تبعات منفی پنهان این مساله را داشته باشد.

شایان ذکر است این مقوله بیشتر یک جنگ روانی است تا یک واقعیت آزار دهنده بنابراین توجه بیش اندازه به اخبار بزرگ نمایی شده خود می تواند دلیلی بر صحت این ادعا با این حجم و گستردگی باشد.

متاسفانه برخی از رانندگان تاکسی ومسافرخانه های ارزان قیمت برای انجام این کار پورسانت می گیرند اما باید در نظر داشت که به هیچ وجه این مقوله در هتل ها و یا مسافرخانه های مجوز دار رخ نمی دهد، بلکه به علت گسترش بی رویه خانه های مسافر پذیر این مقوله متاسفانه بیشتر در این خانه ها صورت می گیرد هر چند عمومیت ندارد.