تمسخر قیمت عجیب کتاب صابر ابر!+عکس

دلنوشته‌های اینستاگرامی صابر ابر: 23 دلار!

دلنوشته‌های اینستاگرامی صابر ابر: 23 دلار!

تمسخر قیمت عجیب کتاب صابر ابر!/عکس

نادر فتوره چی نوشت:

خشم و هیاهو(فاکنر):10دلار
اتوپیا(تامس مور):5دلار
فلسفه غرب(راسل):15دلار
در انتظار گودو(بکت):13دلار
خاطرات(چرچیل):12دلار
پدیدارشناسی روح(هگل):10دلار
پیرمرد و دریا(همینگوی):11دلار
بیگانه(کامو):11دلار
سرمایه(مارکس):14دلار
...
دلنوشته‌های اینستاگرامی صابر ابر: 23 دلار!
#سفره_ابتذال