(ویدیو) تصاویر جدید از آتش سوزی و تخریب کنسولگری ایران در بصره

ویدیوی جدیدی از داخل کنسولگری ایران در بصره عراق منتشر شده است که به وضوح نشان می دهد مهاجمان در حال تخریب اموال و به آتش کشیدن اسناد موجود در کنسولگری ایران هستند.